HAMAM

Hamamların çok eski bir tarihi vardır. Eski Romalılar hamama büyük önem verir, yalnız yıkanıp temizlenmek için değil, birbirleriyle konuşup görüşmek için de hamama giderlerdi. O’ devirde hamam bir toplantı yeri gibiydi. Romalılardan sonra Avrupa’da hamam adeti unutuldu. Hele Ortaçağ’dan sonra yıkanmak bir hastalık sebebi sayılmaya başlandı. Bilhassa 15-18. yüzyıllar arasında Hıristiyanlar ancak vaftiz edildikleri zaman suya girer, vücutlarından yayılan pis kokuları örtbas etmek için de ağır esanslar sürünürlerdi.

Türkler ise Müslümanlığın da etkisiyle son derece temizdiler. Şehirlerde umumi hamamlar olduğu gibi, zenginlerin evlerinde, saraylarda da özel hamamlar bulunurdu. 17. yüzyılda yalnız İstanbul’da 168 adet çarşı hamamı olduğu bilinmektedir. Hamamlara büyük önem verildiği için, bunların yapılarına da çok dikkat edilmiş, gerçekten birer mimarlık eseri olan hamamlar meydana getirilmiştir.